Dobro došli, Gost!

Zaštita privatnosti


Zaštita privatnosti podataka

PPK Internet prodavaonica, webshop.ppkbjelovar.com internetska je stranica u vlasništvu firme PPK Bjelovar d.d. U svom poslovanju koje uključuje i ovu web stranicu PPK Bjelovar d.d. se pridržava zakonskih propisa koji osiguravaju zaštitu  privatnosti. Prije registracije, molimo Vas da pročitate ovaj tekst te se upoznate sa podacima i informacijama koje se prikupljaju putem ove stranice te kako se iste koriste. Pristupanjem i korištenjem stranice potvrđujete da ste upoznati sa zaštitom privatnosti te načinima korištenja prikupljenih podataka, da ih razumijete te se s njima slažete.

PPK BJELOVAR d.d. može revidirati korake zaštite privatnosti bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali uvjete zaštite privatnosti koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obvezujući. Promjene stupaju na snagu danom objavljivanja na ovoj web stranici pod naslovom Zaštita privatnosti.

Kako bi uspješno obradili Vašu narudžbu webshop.ppkbjelovar.com od vas sakuplja sljedeće informacije - Vaše ime i prezime, adresu, te kontakt podatke u vidu e-mail adrese i broja telefona. Ovisno o odabranom načinu plaćanja mogu varirati i dodatne potrebne informacije.Za izdavanje R1 računa obrtnicima i nositeljima samostalne djelatnosti potreban nam je i OIB. Uz pomoć sakupljenih podataka u mogućnosti smo Vam isporučiti željene artikle, kao i obavijestiti Vas o trenutnom statusu Vaše narudžbe.

PPK Bjelovar d.d. obvezuje se čuvati privatnost svih naših kupaca.

PPK Bjelovar d.d. prikuplja isključivo podatke koji su neophodni te osnova za uspješno poslovanje.  Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su isključivo zaposlenicima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u PPK Bjelovar d.d. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosljeđujemo trećim licima.

Osnovni konteksti u kojima se izvodi obrada
 • Centralna baza kupaca
 • Dostava proizvoda naručenih u webshopu
 • Korisnička podrška
 • Registracija i otvaranje profila u webshopu

Centralna baza kupaca

Vaše osobne podatke pohranjujemo u našoj centralnoj bazi kada postavite neki upit ili sklopite ugovor (kupnja). Ovisno o vrsti zahtjeva ili ugovora, radi se o sljedećim podacima:
 • Ime i prezime
 • Adresa
 • OIB(R1)
 • Adresa e-pošte
 • Broj telefona / faksa
 • Roba / usluga
Za sklapanje ugovora potrebni su minimalno Vaše ime, prezime i adresa, kako bismo Vas mogli identificirati. Za izdavanje R1 računa obrtnicima i nositeljima samostalne djelatnosti potreban nam je OIB. Svi navedeni podaci prikupljaju se kao nužni te bez njih nije moguće sklapanje i ispunjenje ugovora i izvršenje Vaših zahtjeva. Centralna baza kupaca dostupna je po potrebi našim zaposlenicima u  prodajnom centru, webshopu i korisničkoj podršci, kako bismo Vam pružili gore navedene usluge i podršku. 

Dostava proizvoda naručenih u webshopu

Osobne podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresu isporuke i broj telefona, koje smo dobili od Vas potvrdom narudžbe, prosljeđujemo našoj  logistici kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbe i dostavili ih na adresu prema Vašem zahtjevu. 

U zakonski dozvoljenim okvirima i ovisno o vrsti obrade, Vaše podatke dostavljamo sljedećim partnerima:
 • Pružatelji IT usluga u okviru podrške i održavanja softwarea
 • Pružatelji usluga naplate i banke


Prava ispitanika

Vezano za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka, dužni smo Vam osigurati:
 • Pravo na pristup
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Prava na prigovor

Pravo na pristup

Imate pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, informacije o Vašim pravima i izvorima podataka ako nisu prikupljeni od Vas.

Kad je to moguće, možete dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju

Pravo na ispravak

Imate pravo ishoditi od nas ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, a koji smo dužni provesti bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Imate pravo ishoditi od nas brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja, osim ako su podaci nužni za nastavak obrade, o čemu ćemo Vas detaljno informirati ako takve obveze postoje.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako osporavate točnost; ako obrada nije zakonita, a protivite se brisanju; ako ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a nama nisu potrebni za obradu; ako ste uložili prigovor i čekate potvrdu.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo podatke koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga tj. voditelju obrade podataka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: obrada se temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru i uz to se provodi automatiziranim putem

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor

Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke. Ako uložite takav prigovor, nećemo više obrađivati Vaše osobne podatke, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.